Stats T-7 M-38 Y-5095 A-171224
 

Question: อุปกรณ์แฟรนไชศ์มีกี่ชุด กี่แบบ
Answer: อุปกรณ์แฟรนไชส์ มีอยู่ 2 ชุดครับ ทั้งสองชุดสามารถเปิดร้านขายของได้เลย แต่ไม่รวมการตกแต่งร้านครับ ชุด A ราคา 150,000 ชุดB ราคา 190,000 ทั้ง 2 ชุดต่างกันที่จำนวนกระทะผัดไอติมครับ ชุด A มี 1 กระทะ ชุด B มี 2 กระทะครับ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นเหมือนกันหมดครับ